• برگزاری شورای فرهنگ عمومی استان با موضوع بزرگـداشت چهلمین سال برپایی نماز جمعه

  • برگزاری نشست مسئولین ستادهای نماز جمعه استان بـا موضوع بزرگـداشت چهلمین سال برپایی نماز جمعه

  • برگزاری شورای اداری استان و اختصاص یکی از موضوعات به بزرگـداشت چهلمین سال برپایی نماز جمعه

  • نشست ائمه جمعه استان همدان بـا موضوع بزرگـداشت چهلمین سال برپایی نماز جمعه

ائمه جمعه استان

آخرین اخبار استان

sunday 1398/4/30 - 14 : 9

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

کتاب