ائمه‌ جمعه‌ کشور پیش‌ازظهرامروز(دوشنبه) با حضوردرحسینیه‌ امام خمینی رحمه‌الله علیه بارهبرانقلاب اسلامی دیدارکردند - نمایش مطالب