سه شنبه 1396/11/3 - 13 : 9
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
دست دست کردن؛
اخبار
دیدار با فرماندار و بخشدار دردفتر امام جمعه دمق ه دمق

اقای حسینی  فرماندار شهرستان رزن و اقای شریفی بخشدار دمق با حضور در دفتر امام حمعه دمق با وی د یدار و گفتگو کردند.

در حاشیه این دیدار که به صرف صبحانه کاری انجام گرفت، اقای حسنی فرماندار شهرستان لوح یادبود رحمانی فضلی وزیر کشور را به  حجه الاسلام عیدی امام جمعه دمق تقدیم کرد.

ارتباط با امام جمعه