سه شنبه 1396/11/3 - 17 : 9
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
دست دست کردن؛
اخبار
سخنرانی فرماندار
روز جمعه 1396/07/14جناب آقای مهندس حسینی فرماندار محترم شهرستان رزن با حضور در نماز جمعه شهر دمق ضمن ایراد گزارش در مورد آسیب های عزاداری روز عاشورای شهر دمق از کاهش چشم گیر آسیب ها خبر دادن و نیز از مردم شهر دمق بابت عزاداری بدون حاشیه تقدیر و تشکر کردند.
ارتباط با امام جمعه