يکشنبه 1398/9/17 - 12 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر اسد آباد - استان همدان

معرفی امام جمعه
سید موسی حسینی مجد
سید موسی حسینی مجد
امام جمعه شهر: اسد آباد
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اسدآبادخیابان امام (ره)
تلفن دفتر امام جمعه:
08133134811
شماره فاکس:
08133134811
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/9/15
عبادت واقعی آن است که انسان را در وقار قرار دهد.
عبادت واقعی آن است که انسان را در وقار قرار دهد.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه