يکشنبه 1398/4/30 - 54 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر اسد آباد - استان همدان

معرفی امام جمعه
سید موسی حسینی مجد
سید موسی حسینی مجد
امام جمعه شهر: اسد آباد
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اسدآبادخیابان امام (ره)
تلفن دفتر امام جمعه:
08133134811
شماره فاکس:
08133134811
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/4/28
همنشینی با هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان است
همنشینی با هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه