جمعه 1397/12/3 - 40 : 14

صفحه ویژه امام جمعه شهر اسد آباد - استان همدان

معرفی امام جمعه
سید موسی حسینی مجد
سید موسی حسینی مجد
امام جمعه شهر: اسد آباد
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اسدآبادخیابان امام (ره)
تلفن دفتر امام جمعه:
08133134811
شماره فاکس:
08133134811
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/11/26
هر کس خود را به چیزی جزتربیت و تزکیه نفس خود مشغول کند در تاریکی ها سرگردان می شود و در هلاکت ها دست و پا میزند
هر کس خود را به چیزی جزتربیت و تزکیه نفس خود مشغول کند در تاریکی ها سرگردان می شود و در هلاکت ها دست و پا میزند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه