يکشنبه 1398/4/30 - 22 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهار - استان همدان

معرفی امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
امام جمعه شهر: بهار
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بهاربلوارشهیدبهشتی کوچه شهیدیونسی دفترامام بهار
تلفن دفتر امام جمعه:
08134502488
شماره فاکس:
08134507657
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/4/28
رهبر انقلاب تاکید دارند که دشمن همه چیز ما را هدف قرار داده است می خواهد فساد و بی بند و باری را در کشور رایج کند و اگر جوانان ما به سمت بی‌بندوباری بروند، دشمن بر ما مسلط می‌شود
رهبر انقلاب تاکید دارند که دشمن همه چیز ما را هدف قرار داده است می خواهد فساد و بی بند و باری را در کشور رایج کند و اگر جوانان ما به سمت بی‌بندوباری بروند، دشمن بر ما مسلط می‌شود
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه