پنج شنبه 1398/2/5 - 51 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهار - استان همدان

معرفی امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
امام جمعه شهر: بهار
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بهاربلوارشهیدبهشتی کوچه شهیدیونسی دفترامام بهار
تلفن دفتر امام جمعه:
08134502488
شماره فاکس:
08134507657
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/1/30
سفیران الهی برای پرستش خدای یگانه آمده اند و همه نتوانسته اند بصورت کامل این مهم را اجرایی کنند و تنها مهدی موعود اهداف انبیا الهی را اجرایی خواهد کرد و عدالت و یگانه پرستی را در جهان برپا خواهد کرد
سفیران الهی برای پرستش خدای یگانه آمده اند و همه نتوانسته اند بصورت کامل این مهم را اجرایی کنند و تنها مهدی موعود اهداف انبیا الهی را اجرایی خواهد کرد و عدالت و یگانه پرستی را در جهان برپا خواهد کرد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه