يکشنبه 1398/9/17 - 40 : 17

صفحه ویژه امام جمعه شهر قهاوند - استان همدان

معرفی امام جمعه
حسین محققی
حسین محققی
امام جمعه شهر: قهاوند
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قهاوند،خیابان استقلال غربی،دفترامام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
۰۸۱۳۸۴۶۲۱۶۶
شماره فاکس:
۰۸۱۳۸۴۶۲۱۶۶
خطبه نماز جمعه 1398/9/15
جمهوریت وانتخابات بزرگترین فرصت است درجهت حل مشکلات،درصورتی که ملت اجازه ندهدبازیچه دست قدرت طلبان قرارگیرد
جمهوریت وانتخابات بزرگترین فرصت است درجهت حل مشکلات،درصورتی که ملت اجازه ندهدبازیچه دست قدرت طلبان قرارگیرد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه