پنج شنبه 1398/2/5 - 38 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر ازندريان - استان همدان

معرفی امام جمعه
علی امیدی
علی امیدی
امام جمعه شهر: ازندريان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان همدان شهرازندریان
تلفن دفتر امام جمعه:
32312316
شماره فاکس:
08132312316
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/1/30
آمادگی برای ظهوربایدپیداکنیم
آمادگی برای ظهوربایدپیداکنیم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه