يکشنبه 1398/4/30 - 42 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر صالح آباد همدان - استان همدان

معرفی امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
امام جمعه شهر: صالح آباد همدان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
همدان صالح آباد خ باهنر
تلفن دفتر امام جمعه:
08134623888
شماره فاکس:
08134624500
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1398/4/28
ایران با کم کردن تعهدات نشان داد که قرار نیست که این روند یک طرفه ادامه داشته باشد
ایران با کم کردن تعهدات نشان داد که قرار نیست که این روند یک طرفه ادامه داشته باشد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه