شنبه 1398/9/16 - 12 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهار - استان همدان

معرفی امام جمعه
محمدعلی ارزنده
محمدعلی ارزنده
امام جمعه شهر: بهار
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بهاربلوارشهیدبهشتی کوچه شهیدیونسی دفترامام بهار
تلفن دفتر امام جمعه:
08134502488
شماره فاکس:
08134507657
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/8/10
شعار مرگ بر آمریکا برای اینست که مردم و مخصوصا جوانان مشکل اصلی را آمریکا می دانند .
شعار مرگ بر آمریکا برای اینست که مردم و مخصوصا جوانان مشکل اصلی را آمریکا می دانند .
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه