يکشنبه 1398/4/30 - 48 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر جورقان - استان همدان

معرفی امام جمعه
محمد سلطانی
محمد سلطانی
امام جمعه شهر: جورقان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
همدان -شهر جورقان
تلفن دفتر امام جمعه:
081-34373499
شماره فاکس:
081-34373800
خطبه نماز جمعه 1398/4/28
جورقان
جورقان
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه