شنبه 1400/5/9 - 2 : 7

تماس با ما

تاریخ ایجاد: 11:05

 

آدرس دفتر :

همدان بلوار شهید مفتح، جنب مجتمع فرهنگی ابن سینا

 دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان همدان 

 

 تلفن: 32651087     دورنگار: 32647161       کد: 081
 
 

رایانامه: d.hamedan@ejna.ir

دفتر نمایندگی شورا در استان همدان : http://hamedan.ejna.ir

ستادهای نماز جمعه استان همدان : http://setadjomeh.com/r.hamedan


پرتال استان ها