شنبه 1400/8/1 - 6 : 11

صفحه ویژه امام جمعه شهر دمق - استان همدان

معرفی امام جمعه
امین علی میرزایی
امین علی میرزایی
امام جمعه شهر: دمق
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
همدان شهرستان رزن- شهر دمق
تلفن دفتر امام جمعه:
081- 36423302
شماره فاکس:
081- 36423302
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/4/18
نقطه مشترک بسیاری از مشکلات
نقطه مشترک بسیاری از مشکلات
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه