شنبه 1400/8/1 - 48 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر جورقان - استان همدان

معرفی امام جمعه
سید محمد حسینی نیاز
سید محمد حسینی نیاز
امام جمعه شهر: جورقان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
همدان -شهر جورقان
تلفن دفتر امام جمعه:
081-34373499
شماره فاکس:
081-34373800
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
جورقان
جورقان
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه