شنبه 1400/5/9 - 17 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر همدان - استان همدان

معرفی امام جمعه
حبیب الله شعبانی
حبیب الله شعبانی
امام جمعه شهر: همدان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/3/7
سرنوشت کشور میدان آزمون و خطا نیست/ نیاز به رئیس جمهوری مردمی داریم
سرنوشت کشور میدان آزمون و خطا نیست/ نیاز به رئیس جمهوری مردمی داریم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه