شنبه 1400/5/9 - 2 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر اسد آباد - استان همدان

معرفی امام جمعه
سید موسی حسینی مجد
سید موسی حسینی مجد
امام جمعه شهر: اسد آباد
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اسدآبادخیابان امام (ره)
تلفن دفتر امام جمعه:
08133134811
شماره فاکس:
08133134811
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1400/5/1
امام علی (ع) درکتاب ارزشمند میزان الحکه جلد 12میفرمایند:امید وار ترین مردم به اصلاح نفس کسی است که هر گاه بر بدی های خودش آگاهی پیدا کرد در برطرف ساختن آنها شتاب بگیرد.
امام علی (ع) درکتاب ارزشمند میزان الحکه جلد 12میفرمایند:امید وار ترین مردم به اصلاح نفس کسی است که هر گاه بر بدی های خودش آگاهی پیدا کرد در برطرف ساختن آنها شتاب بگیرد.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه