شنبه 1400/5/9 - 45 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر تويسركان - استان همدان

معرفی امام جمعه
مرتضی موحدی
مرتضی موحدی
امام جمعه شهر: تويسركان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
تویسرکان.میدان نبوت.روبروی پارک نبوت
تلفن دفتر امام جمعه:
081-34930500
شماره فاکس:
08134930501
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/5/1
تبیین مسئله ازدواج
تبیین مسئله ازدواج
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه