شنبه 1400/5/9 - 59 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر صالح آباد همدان - استان همدان

معرفی امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
امام جمعه شهر: صالح آباد همدان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
همدان صالح آباد خ باهنر
تلفن دفتر امام جمعه:
08134623888
شماره فاکس:
08134624500
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/5/1
برهمه لازم است در خصوص غدیر هر کاری از دستشان بر می آید کوتاهی نکنند
برهمه لازم است در خصوص غدیر هر کاری از دستشان بر می آید کوتاهی نکنند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه